Füsioteraapia

Füsioteraapia on taastusravimeetod, mis põhineb terapeutilistel harjutustel, manuaalsetel võtetel ja füüsikalisel ravil. Füsioterapeudi juurde tasub pöörduda, kui mõni liikumiselundkonna funktsioon on häirunud nt trauma, operatsiooni või ülekoormuse tagajärjel.

Füsioteraapia visiidil:

  • Hindab füsioterapeut hetkeolukorda
  • Seab lähtudes inimese seisundist ja olukorrast teraapia eesmärgid
  • Teostab füsioterapeutilise plaani
  • Viib läbi teraapiaprotsessi
  • Nõustab vajadusel abivahendite kasutamise osas
  • Annab liikumissoovitusi

 

Füsioteraapiasse on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud.